WAKIL KETUA

Wakil Ketua

Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Biologi merupakan Pengurus Harian HMB yang menjadi rekan kerja Ketua HMB. Wakil ketua Himpunan Mahasiswa Biologi bertugas membantu Ketua dalam mengelola masalah internal HMB. Wakil ketua juga bertugas melakukan koordinasi dengan Biro-biro yang berada dibawah naungan HMB dalam Departemen Biologi.

Nama                                : Lailatul Mubarokhah

NIM                                   : 24020116130098

Jurusan/Angkatan             : Biologi/2016

TTL                                    : Magelang, 16 Juni 1998

Jenis Kelamin                    : Perempuan

Agama                               : Islam

Alamat kos                         : Jurusawah, Menoreh, Salaman, Magelang

No. HP / Line                      : 085713999850 / iniakuella

Email                                  : ekentul@gmail.com

 

Leave a Reply