SEKRETARIS

SEKRETARIS  

Sekretaris merupakan bagian dari pengurus Himpunan Mahasiswa Biologi  yang mendapatkan amanah untuk mengelola data himpunan, korespondensi serta menertibkan  bidang administrasi dan kesekretariatan.

SEKRETARIS I

Nama                                : Agniya Ridha Safitri

NIM                                   : 24020115120052

Jurusan/Angkatan            : Biologi/2015

TTL                                   : Semarang, 22 Februari 1997

Jenis Kelamin                    : Perempuan

Agama                              : Islam

Alamat                              : Kec. Kalipancur RT 03/03 Ngaliyan

CP                                     : 085640991970

Email                                 : agniya45@gmail.com

 

SEKRETARIS II

Nama                                : Mourista Zelva Fernanda Riswad

NIM                                   : 24020116130074

Jurusan /Angkatan            : Biologi/2016

TTL                                    : Sukabumi, 18 Oktober 1997

JenisKelamin                     : Perempuan

Agama                               : Islam

Alamat Kos                        : Perumahan korpri bulusan 11 no 11A Tembalang

CP                                     : 081316177433

Email                                 : mouristaz@gmail.com

Leave a Reply