KESMA

kesma

SELAYANG PANDANG

Departemen KESMA merupakan salah satu departemen HMB yang bergerak di bidang kesejahteraan dengan menjalankan fungsi kepedulian kepada sesama mahasiswa serta memberikan pelayanan kepada mahasiswa biologi UNDIP.

PENGURUS 

Kepala Bidang

 

Nama                           : Siti Maisaroh

NIM                              : 24020115120002

Jurusan/Angkatan       : Biologi/2015

TTL                              : Semarang, 15 Januari 1997

Jenis Kelamin              : Perempuan

Agama                         : Islam

Alamat kos                   : Jalan Plamongan sari RT 03 RW 09

CP                                : 085713782070

Email                            : sitimaisaroh15011997@gmail.com

Staf Ahli

Nama                            : Ana Bila Nadia

NIM                               : 24020115130120

Jurusan/ Angkatan       : Biologi/2015

TTL                               : Brebes, 10 Oktober 1996

Jenis Kelamin               : Perempuan

Agama                          : Islam

Alamat kos                   : Jalan TimohoTimur 4

CP                                : 089527012402

Email                            : nabilanadia625@gmail.com

 

Staff

Nama                                : Eryanti Sekarsari

NIM                                   : 24020115130082

Jurusan/Angkatan             : Biologi /2015

TTL                                    : Kota bumi, 18 Oktober 1996

Jenis Kelamin                    : Perempuan

Agama                               : Islam

Alamat kos                        : –

CP                                     : 081274570369

Email                                 : eryantisari@gmail.com

 

Nama                              : Hikmah Putri Pratiwi

NIM                                 : 24020115140104

Jurusan/Angkatan           : Biologi / 2015

TTL                                  : Wonogiri, 20 Desember 1996

Jenis Kelamin                  : Perempuan

Agama                             : Islam

Alamat kos                      : Rusunawa undip

CP                                   : 085743746266 / hikmahputrip

Email                               : putripratiwi78@gmail.com

 

Nama                            : Insan Fadli

NIM                               : 24020116130077

Jurusan/Angkatan         : Biologi/2016

TTL                               : Semarang, 16 Juni 1998

Jenis Kelamin               : Laki-laki

Agama                          : Islam

Alamat                          : JL Petek Kp Bedas selatan no 122 Semarang

CP                                : 085799886605

Email                            : insanfadli@ymail.com

 

Nama                            : Rohmat Subandriyo

NIM                               : 24020116120028

Jurusan/Angkatan         : Biologi/2016

TTL                                : Grobogan, 11 februari 1996

JenisKelamin                 : Laki-laki

Agama                           : Islam

Alamatkos                      : Gondang Timur 2

CP                                  : 085875707213

Email                              : rohmatsubandriyo@yahoo.com

 

Nama                              : Fajriyah Rizky Nazilla

NIM                                 : 24020116140055

Jurusan/Angkatan           : Biologi/2016

TTL                                  :  20 Juni 1997

Jenis Kelamin                  : Perempuan

Agama                             : Islam

Alamatkos                        : JL Gondang timur dalam 2

CP                                    : 081542008716

Email                                : fajriahnazilaaaa@gmail.com

 

Nama                               : Azmi Syafanah Nur Hasna

NIM                                  : 24020116140090

Jurusan/Angkatan            : Biologi/2016

TTL                                   : Bogor,  22 Agustus 1998

Jenis Kelamin                   : Perempuan

Agama                              : Islam

Alamat kos                        : Jl. Galang Sewu Permai No 9

CP                                     : 081299097958

Email                                 : azmi.syafanah@gmail.com

 

Nama                               : Cintya Rizqi Dwi Septiyani

NIM                                  : 24020116130085

Jurusan/Angkatan            : Biologi/2016

TTL                                   : Pemalang,22 September 1998

Jenis Kelamin                   : Perempuan

Agama                              : Islam

Alamat kos                        : Jl.Banjarsari Raya No.4E

CP                                     : 08568089563

Email                                 : cintya.rizqi22@gmail.com

 

 

 

 

PROGRAM KERJA 

Dialog Akademis

Kesma Care

Seminar Beasiswa

Advokesma

 

Leave a Reply