HUMAS

Humas merupakan sarana komunikasi Himpunan Mahasiswa Biologi dalam rangka menjaga hubungan yang baik dalam lingkungan intern maupun ekstern. Humas bertugas menjalin relasi dan menjaga komunikasi dengan HMJ, biro, birokrasi, universitas lain maupun masyarakat. Humas berperan dalam publikasi dan penyampaian informasi mengenai kegiatan di Biologi dalam rangka membangun citra positif untuk Biologi Undip.

69130

Kepala Bidang

Nama                                : Mecca Muncar Widyarifa

NIM                                   : 24020116140093

Jurusan/Angkatan             : Biologi/2016

TTL                                    : Semarang, 22 Mei 1999

Jenis Kelamin                    : Perempuan

Agama                               : Islam

Alamat kos                         : Jl. W. R. Supratman Kav. 31-32, Semarang.

No. HP / Line                      : 081914511003 / meccamw

Email                                  : meccananta@gmail.com

 

Staff Ahli

Nama                                : Ardhia Pratiwi Prameswari

NIM                                   : 24020116140093

Jurusan/Angkatan             : Biologi/2016

TTL                                    : Jakarta, 23 Juli 1998

Jenis Kelamin                    : Perempuan

Agama                               : Islam

Alamat kos                         : Jl. Nirwanasari Gg. Melati No, 02

No. HP / Line                      : 085719294920 / ardhiaard

Email                                  : akuardhia@gmail.com

 

Nama                                : Anis Afifah

NIM                                   : 24020116130082

Jurusan/Angkatan             : Biologi/2016

TTL                                    : Banjarmasin, 29 Juli 1999

Jenis Kelamin                    : Perempuan

Agama                               : Islam

Alamat kos                         : Jl. Cinde Dalam No. 11

No. HP / Line                      : 085726429882 / anisaffh

Email                                  : anisaf06@gmail.com

 

Staff

Nama                                : Kencana Ayudya Prabahandari

NIM                                   : 24020117140066

Jurusan/Angkatan             : Biologi/2017

TTL                                    : Semarang, 9 Februari 2000

Jenis Kelamin                    : Perempuan

Agama                               : Islam

Alamat kos                         : Ds. Sembaturagung RT 04 RW 01, Jakenan, Pati.

No. HP / Line                      : 081575720568 / Kencanapraba_23

Email                                  : Kencanapraba21@gmail.com

 

Nama                                : Tubagus Royhan Fachira

NIM                                   : 24020117130053

Jurusan/Angkatan             : Biologi/2017

TTL                                    : Serang, 28 Oktober 1999

Jenis Kelamin                    : Laki-laki

Agama                               : Islam

Alamat kos                         : Jl. Perumda Tembalang Baru 2

No. HP / Line                      : 083812380306 / Tbroyhan

Email                                  : Tbroyhan14@gmail.com

 

Nama                                : Yunia Vertika Rahmawati

NIM                                   : 24020117120028

Jurusan/Angkatan             : Biologi/2017

TTL                                    : Pemalang, 07 Juni 1999

Jenis Kelamin                    : Perempuan

Agama                               : Islam

Alamat kos                         : Pemalang

No. HP / Line                      : 085643211401 / yuniavertika99

Email                                  : Yuniavrahmawati@gmail.com

 

Nama                                : Constantius Bagas Wibisono

NIM                                   : 24020117140051

Jurusan/Angkatan             : Biologi/2017

TTL                                    : Bandung, 12 April 1999

Jenis Kelamin                    : Laki-laki

Agama                               : Katholik

Alamat kos                         : Jl. Timoho Timur 2 No. 21

No. HP / Line                      : 081320609732 / bagasss12

Email                                  : cbagasw99@gmail.com

 

Nama                                : Deva Shitara Prasanti

NIM                                   : 24020117130082

Jurusan/Angkatan             : Biologi/2017

TTL                                    : Jakarta, 09 Maret 1999

Jenis Kelamin                    : Perempuan

Agama                               : Islam

Alamat kos                         : Jl. Bukit Umbul Barat 1 No. 17

No. HP / Line                      : 08970655339 / devashitara

Email                                  : deva.prasanti@gmail.com

 

 PROGRAM KERJA

HMB’s Media

Database HMB

Biologi Mengabdi

Stuban (Study Banding)

Leave a Reply