EKONOMI

Ekonomi merupakan salah satu bidang yang bertanggung jawab atas perkembangan keuangan  di HMB FSM UNDIP. Berbeda dengan bendahara yang bertugas mengatur sirkulasi keuangan di HMB, tugas bidang ekonomi lebih dititikberatkan mengenai bagaimana mengembangkan dana. Sehingga dapat mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh HMB FSM UNDIP.

69134

Kepala Bidang

Nama                                : Fakhri Fadhlurrohman Pratama

NIM                                   : 24020116140087

Jurusan/Angkatan             : Biologi/2016

TTL                                    : Jakarta, 25 Desember 1997

Jenis Kelamin                    : Laki-laki

Agama                               : Islam

Alamat kos                         : Jl. Sirajudin Gg. Bharata 23A

No. HP / Line                      : 081227104360 / Fakhrifdhlurrohman

Email                                  : fakhrifadhlur9@gmai.com

 

Staff Ahli

Nama                                : Meutia Ananda Ramadhanty

NIM                                   : 24020116140061

Jurusan/Angkatan             : Biologi/2016

TTL                                    : Tangerang, 8 Januari 1999

Jenis Kelamin                    :Perempuan

Agama                               : Islam

Alamat kos                         : Kost D’Callysta Jl. Gondang Timur II No. 15B

No. HP / Line                      : 087871215214 / Rmdhnty

Email                                  : meutia.ramadhanty@gmail.com

 

Nama                                : Winda Arini

NIM                                   : 24020116120006

Jurusan/Angkatan             : Biologi/2016

TTL                                    : Kab. Semarang, 3 Januari 1999

Jenis Kelamin                    : Perempuan

Agama                               : Islam

Alamat kos                         : Dsn. Manggung RT 24 RW 10

No. HP / Line                      : 085728220071 / ariniwinda99

Email                                  : windaarini1999@gmail.com

 

Staff Muda

Nama                                : Nurfitrah Salsabila JS

NIM                                   : 24020117130061

Jurusan/Angkatan             : Biologi/2017

TTL                                    : Batam, 16 November 1998

Jenis Kelamin                    : Perempuan

Agama                               : Islam

Alamat kos                         : Jl. Baskoro Raya No. 34B

No. HP / Line                      : 081275665779 / nurfitrahsalsabila

Email                                  : Nurfitrah.salsabila@gmail.com

 

Nama                                : Miftahul Hayati Fitri

NIM                                   : 24020117140047

Jurusan/Angkatan             : Biologi/2017

TTL                                    : Sungai Pakning, 04 Februari 1999

Jenis Kelamin                    : Perempuan

Agama                               : Islam

Alamat kos                         : Jl. Maerasari No. 9A Tembalang.

No. HP / Line                      : 081381844431 / mifta_h.fitri

Email                                  : miftahulhayatifitri@gmail.com

 

Nama                                : Azura Muzdalifah Istiqomah

NIM                                   : 24020117130086

Jurusan/Angkatan             : Biologi/2017

TTL                                    : Sidoarjo, 13 September 1999

Jenis Kelamin                    : Perempuan

Agama                               : Islam

Alamat kos                         : Perumahan Puri Sartika Blok C No. 20 RT 02 RW 12

No. HP / Line                      : 082229145177 / azuramuz

Email                                  : zurazura139@gmail.com

 

Nama                                : Fajar Riyono

NIM                                   : 24020117130095

Jurusan/Angkatan             : Biologi/2017

TTL                                    : Kebumen 6 Januari 2000

Jenis Kelamin                    : Laki-laki

Agama                               : Islam

Alamat kos                         : Jl. Timoho Timur II No. 21

No. HP / Line                      : 083867866661 / f.r.1989

Email                                  : fajar.riyono@gmail.com

 

Nama                                : Rizky Wahyu Saputro

NIM                                   : 24020117130052

Jurusan/Angkatan             : Biologi/2017

TTL                                    : Kab. Semarang, 7 Maret 1999

Jenis Kelamin                    : Laki-laki

Agama                               : Islam

Alamat kos                         : Jl. Parang Sarpo V/10 Tlogosari, Semarang

No. HP / Line                      : 081328320109 / rizwayyy

Email                                  : rizkywahyu7399@gmail.com

 

Nama                                : Hendrawati Retno Wulandari

NIM                                   : 24020116140063

Jurusan/Angkatan             : Biologi/2016

TTL                                    : Semarang, 26 September 1997

Jenis Kelamin                    : Perempuan

Agama                               : Islam

Alamat kos                         : Tembalang Baru V

No. HP / Line                      : 082243594286 / retnowulandari26

Email                                  : hendrawati.wulandari@gmail.com

 

PROGRAM KERJA

Short Enterpreneur Course (SEC)

Bazar

Go’D

Leave a Reply